REGISTRACIJA ZA ZAČETEK UPORABE APLIKACIJE

Vnesite osebne podatke potrebne za nadaljevanje prijave ter izberite za kakšno vrsto mobilnosti ste prijavljeni.
V nadaljevanju vnesenih podatkov ne boste mogli več spreminjati, dopolnili jih boste le s podatki vezanimi na tip izmenjave.

Ime*
Priimek*
Vpisna št. na UL*
Datum rojstva* (dd.mm.yyyy)
Spol*
Državljanstvo*
Naslov stalnega bivališča*
Poštna št.*    Pošta*
Država*

Naslov za prejemanje pošte v RS (izpolnite SAMO če je različen od stalnega bivališča)

Naslov
Poštna št.    Pošta
Država Slovenija
   
E-pošta*
Telefon
Mobilni telefon

Prijava za pridobitev finančne pomoči:*

V okviru programa ERASMUS+ – individualna mobilnost študentov za praktično usposabljanje, kot študent
V okviru programa ERASMUS+ – individualna mobilnost študentov za praktično usposabljanje, kot mladi diplomant
V okviru programa ERASMUS+ - Individualna mobilnost študentov za študij za obdobje
v okviru kreditne mobilnosti študentov za študij
v okviru kreditne mobilnosti študentov za prakso


APLIKACIJA ZA ODDAJO PRIJAVE (SAMO ZA ŽE REGISTRIRANE UPORABNIKE)

Za dostop do aplikacije (samo če ste že registrirani), vnesite svoj datum rojstva in kodo prijave:
Datum rojstva (dd.mm.yyyy)
Koda prijave (pozabil sem kodo)